Bienvenidos a visitar nuestro sitio web!
+86-188 2695 0666

Máy cắt laser CO2 phổ thông nâng cấp

No. CMA0604-B-A

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 600×400mm, Hệ thống cắt Laser

No. CMA1610-T-A

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1550 × 1000mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1612-Q-A

Máy cắt laser CO2 bốn đầu cắt 1450 × 1200mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1008-B-A

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1000×800mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1008-T-A

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 950 × 800mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1206-B-A

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1200×600mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1206-T-A

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1150 × 600mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1309-B-A

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1300×900mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1309-T-A

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1250 × 900mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1610-B-A

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1600×1000mm, hệ thống cắt laser

CMA130-R-A

Máy cắt Laser CO2 nâng cấp

Máy cắt laser CO2 phổ dụng classic

No. CMA1200-H

Máy cắt laser CO2 bàn thông minh một đầu cắt 1200×600mm, Hệ thống cắt laser

No. CMA1610-Q

Máy cắt laser CO2 bốn đầu cắt 1450×1000mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1810-Q

Máy cắt laser CO2 bốn đầu cắt 1650×1000mm, hệ thống cắt laser

No. CMA2010-T

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1950×1200mm, hệ thống cắt laser

No. CMA960

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 900×600mm, hệ thống cắt laser

No. CMA960-T

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 850×600mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1080

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1000×800mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1390

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1250×900mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1390-T

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1250×900mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1610-T

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1550×1000mm, hệ thống cắt laser

No. CMA1810-T

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1750x1000mm, hệ thống cắt laser

No. CMA6040

Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 600×400mm, hệ thống cắt laser

Máy cắt laser CO2 dùng trong ngành may mặc

No. CMA1390-Y

Máy cắt laser CO2 dùng trong ngành may mặc 1300×900mm, thiết bị cắt laser

No. CMA1610-Y

Máy cắt laser CO2 dùng trong ngành may mặc 1600×1000mm, thiết bị cắt laser

Máy cắt laser CO2 tự động tiếp liệu

No. CMA1606C-FET-FA

Máy cắt laser CO2 tự động tiếp liệu 1500×600mm, thiết bị

No. CMA1610-FET

Máy cắt laser CO2 tự động tiếp liệu 1500×950mm, thiết bị

No. CMA1810-FET

Máy cắt laser CO2 tự động tiếp liệu 1700×950mm, thiết bị

CMA1612C-DF-FA

Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt không đồng bộ 1550x1150mm, Thiết bị

CMA1610-FET-D/CMA1610-FET-FA

Máy cắt laser tự cung cấp nhiên liệu 2 đầu

CMA1825C-DF-B/CMA2130C-DF-A

Máy cắt laser chuyên dụng trong may mặc

Máy cắt laser CO2 có camera định vị

No. CMA1080-V

Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 900×750mm, máy cắt laser

No. CMA1080-VT

Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 850×750mm, máy cắt laser

No. CMA1390-V

Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 1200×850mm, máy cắt laser

No. CMA1390-VT

Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1150×850mm, máy cắt laser

No. CMA1610-FV-E

Máy cắt laser CO2 khổ lớn 1600×1000mm có camera định vị và tiếp liệu tự độn

No. CMA1610-V

Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 1500×950mm, máy cắt laser

No. CMA1610-V-B

Máy cắt laser CO2 khổ lớn1600×1000mm có camera định vị, hệ thống laser

No. CMA1610-VT

Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1450×950mm, máy cắt laser

CMA1810-FV-E

Máy cắt laser CO2 khổ lớn 1800×1000mm có camera định vị và tiếp liệu tự độn

No. CMA1810-V

Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 900×750mm, máy cắt laser

No. CMA1810-V-B

Máy cắt laser CO2 khổ lớn1800×1000mm có camera định vị, hệ thống laser

No. CMA1810-VT

Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1650×950mm, máy cắt laser

CMA1206C-DFV-A

Mát cắt Laser tầm nhìn

CMA1390-V-B

Máy cắt laser CO2 khổ lớn1300×900mm có camera định vị, hệ thống laser

Máy cắt laser CO2 túi khí công suất cao

CMA2425C-GF-A

Máy cắt laser CO2 túi khí công suất cao

CMA2125C-FT-D

Máy cắt Laser CO2 túi khí công suất cao

Máy cắt laser dị bộ

DFVET-A-CMA1814C/ CMA1612C

Máy cắt laser dị bộ

CMA0505C-DH-FA

Máy cắt Laser không đồng bộ

CMA1606C-DGF-A

Máy cắt Laser không đồng bộ

Máy cắt laser 4 đầu định vị bằng máy chiếu

CMA1610-XEQ-A

Máy cắt laser 4 đầu định vị bằng máy chiếu

Máy cắt laser phi kim

CMA1325C-B-A

Máy cắt laser phi kim

CMA1325C-G-I

Máy cắt laser phi kim

CMA1325C-G-H

Máy cắt laser phi kim

Máy cắt Laser CO2 độ chính xác cao

CMA0604-G-A,CMA1008-G-A

Máy cắt Laser CO2 độ chính xác cao

PC0506-A

Máy cắt Laser CO2 độ chính xác cao

Hệ thống cắt khắc laser
Máy hàn Laser bán dẫn
Máy cắt laser MS0404-V-A
Máy phun keo đế giày tự động

Liên hệ

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

Mobile: +86-13925872677
Fax: +86-769-89833333

E-mailym@ymlaser.com